Wie zijn we

Ons site adres is: http://www.jemagerzijn-noordholland.nl.

V1.1 – 10 april 2018 Privacyverklaring “Je mag er zijn Noord Holland”

Privacyverklaring “Je mag er zijn Noord Holland” Wij hechten grote waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en een goede beveiliging daarvan. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en wat uw rechten zijn. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de wet worden gesteld.

Welke gegevens verzamelen wij

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan wij u kunnen identificeren of die wij aan u kunnen koppelen. Bij deelname aan de “Je mag er zijn Noord Holland” laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. De gegevens die wij verzamelen zijn nodig om met u te communiceren. Het gaat om de volgende gegevens:

Naam;

Adres en woonplaats;

Aanhef;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

IBAN en naam rekeninghouder (wanneer u een donatie doet)
Waar gebruiken wij uw gegevens voor

Om de hulpverlening goed te kunnen uitvoeren verwerken wij uw gegevens in een aantal stappen. Ten eerste verzamelen wij alle van inschrijvingen benodigde informatie voor onze inzicht, zodat wij inzichtelijk krijgen hoeveel pleeggezinnen wij faciliteren. “Je mag er zijn Noord Holland” verwerkt uw gegevens voor bovenstaande doeleinden op grond van de toestemming die u daarvoor geeft of ter uitvoering van de (deelname)overeenkomst die wij met u hebben. Op het moment dat u zich inschrijft als deelnemer, zult u worden toegevoegd aan de deelnemerslijst (de community). Indien u hiervoor V1.1 – 10 april 2018 Privacyverklaring “Je mag er zijn Noord Holland” toestemming hebt gegeven zult u hierna op de hoogte worden gehouden van onze stichting “Je mag er zijn Noord Holland” totdat u zich hiervoor uitschrijft of indien uit andere omstandigheden kan worden opgemaakt dat u (tijdelijk) geen interesse heeft in “Je mag er zijn Noord Holland”. Afmelden is mogelijk via info@jemagerzijn-noordholland.nl Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u aangeeft geen mailing meer te ontvangen of wanneer u zich uitschrijft bij de community, zullen uw gegevens nog voor de duur van 6 maanden worden bewaard in verband met administratieve doeleinden. Indien lange tijd niet bent ingegaan op onze diensten, met een maximum van 4 jaar, zullen uw persoonsgegevens door ons automatisch worden verwijderd.
Hoe communiceren wij met u

Wij communiceren zoveel mogelijk per e-mail met u, via het e-mailadres dat u bij uw aanmelding aan ons doorgeeft. Daarnaast kunt u contact met ons opnemen per telefoon of via het E-mail adres op onze website als u vragen heeft, een wijziging wilt doorgeven of een verzoek wilt indienen.
Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat ze goed met uw gegevens omgaan.
Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Uw rechten Indien u heeft deelgenomen aan de “Je mag er zijn Noord Holland”, kunt u ons een verzoek toesturen om de gegevens die u aan ons hebt doorgegeven in te zien, te wijzigen, te verwijderen, te beperken of om een export van uw data te ontvangen. Indien u aangeeft kunnen wij deze export ook naar een andere organisatie doorsturen. Dit verzoek kunt u indienen via de mail. Wanneer u uw gegevens wilt laten verwijderen kunt u via de mail of telefonisch contact met ons opnemen. Ons telefoonnummer en een link naar het contactformulier vindt u onderaan dit document.

Wanneer u een verzoek bij ons indient, bijvoorbeeld om uw gegevens te verwijderen, kunnen wij u vragen om uw identiteit te bevestigen, bijvoorbeeld door een aantal controlevragen te stellen.
Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt via de website contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. V1.1 – 10 april 2018 Privacyverklaring “Je mag er zijn Noord Holland”,

Als u vragen of verzoeken heeft U kunt op verschillende manieren contact met ons via het algemene E-mail adres op de website van “Je mag er zijn Noord Holland”
Wanneer u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt aan “Je mag er zijn Noord Holland”, kunt u die richten aan de ons, via info@jemagerzijn-noordholland.nl